NỘI TÔI

NỘI mà tôi muốn nói đến đây là ông Nội chú của tôi ( tức là em trai của Ông Nội tôi ) nhưng với tôi tình yêu Nội dành cho tôi và tôi dành cho Nội vô cùng sâu sắc cũng một phần là lúc tôi sinh ra những Nội khác của tôi đã hy sinh hết ở chiến trường trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước, chỉ còn mình Nội tôi bây giờ. Ngày đó , tôi xa Nội là năm tôi đang học lớp 2, vì phải theo ba mẹ lên Tây Nguyên … [Read more...]