NGƯỜI MẸ THỨ 2 CỦA TÔI

Để tôi có được như ngày hôm nay tôi nợ ân tình rất của rất nhiều người, đặc biệt là những người thân xung quanh. Một trong những người tôi thấy “nợ “ nhiều nhất  và cũng là động lực để tôi phấn đấu nhiều hơn nữa đó chình Dì Cưng - người dì ruột duy nhất của của tôi và tôi coi như là người MẸ thứ hai của mình. Mẹ tôi có 2 người anh và một người chị, tuy nhiên 2 Cậu của tôi đã mất từ lâu rồi,khi … [Read more...]