ĐÓN GIA ĐÌNH MR SONG Ở HÀN QUỐC ĐẾN THĂM GIA ĐÌNH NHƯ Ý

 

 

Nấu chè hạt sen đãi khách quý

Nấu chè hạt sen đãi khách quý

IMG_1315

 

IMG_1322

 

IMG_1333

 

IMG_1338

 

Dẫn bạn bè đi tham quan chùa Linh Mụ - Huế

Dẫn bạn bè đi tham quan chùa Linh Mụ – Huế

Dẫn bạn bè đi tham quan chùa Linh Mụ - Huế

Dẫn bạn bè đi tham quan chùa Linh Mụ – Huế

Dẫn bạn đi ăn bánh lọc, bánh bèo ở Kim Long

Dẫn bạn đi ăn bánh lọc, bánh bèo ở Kim Long

Dẫn bạn đi ăn bánh lọc, bánh bèo ở Kim Long

Dẫn bạn đi ăn bánh lọc, bánh bèo ở Kim Long

 

Speak Your Mind