Tham dự Phiên KẾT NỐI DOANH NGHIỆP XÃ HỘI TẠI nhà khách Quốc Hội

Ngày 3 và 04 tháng 6 năm 2015

Tại: Nhà khách quốc hội, số 165, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q3, TP HCM

Be Training cùng Tương Lai, tổ chức phi chính phủ Spark và Adelphi phối hợp tổ chức cho các doanh nghiệp xã hội, nhằm tạo nguồn lực phát triển doanh nghiệp xã hội lớn mạnh tại Việt Nam.

Trần Thị Như Ý gặp lại Thầy LÊ ĐÌNH LONG - Giám đốc Phát triển Spark

Trần Thị Như Ý gặp lại Thầy LÊ ĐÌNH LONG – Giám đốc Phát triển Spark

Các doanh nghiệp cùng thảo luận về doanh nghiệp xã hội

Các doanh nghiệp cùng thảo luận về doanh nghiệp xã hội

ket-noi-doanh-nghiep-xa-hoi-1

Gặp lại Thầy NGUYỄN THÁI DUY – GĐ VƯỜN ƯƠM DOANH NHÂN BE

ket-noi-doanh-nghiep-xa-hoi-2

Kết nối cùng trung tâm khuyết tật và phát triển DRD

Kết nối cùng Phân hiệu học viện phụ nữ Việt Nam

Kết nối cùng Phân hiệu học viện phụ nữ Việt Nam

ket-noi-doanh-nghiep-xa-hoi-6

 

18433121156_ce58a8c43a_k

Speak Your Mind